Minggu, 18 Januari 2009

Kepada Orangtua Yang Peduli

Kepada Orangtua Yang Peduli

Kepada orangtua, kepada ummu dan abu yang mencintai sunnah ini dan menginginkan kebaikan bagi dirinya dan juga untuk buah hatinya dengarlah nasihat seorang ulama ahlussunnah wal jama`ah agar kita senantiasa membenci yahudi laknatullah. Semoga dengan senantiasa mendengar nasihat kita selalu mendapat kebaikan dan kemudahan serta tentunya pahala yang berlipatdari Alloh ta`ala di dalam mendidik anak-anak kita dan mengamalkan sunnah ini di dalam hidup kita, juga anak-anak kita dan untuk kaum muslimin secara umum .

Wahai orangtua dengarlah nasihat beliau...

Oleh: Asy Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu


[Berkata Asy Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu, ketika beliau berbicara tentang pentingnya menanamkan jihad dan keberanian kepada anak-anak kaum muslimin:]

[Hendaknya orang tua..]

1. Menyediakan waktu khusus untuk duduk bersama keluarga serta para murid dan membacakan buku tentang sirah Rasul shallallahu ‘alaihi wassalam serta sirah shahabatnya. Agar mereka mengetahui bahwa beliau adalah sosok yang pemberani, dan sahabat-sahabat beliau seperti Abu Bakr, Umar, Utsman, Ali dan Muawiyah telah membebaskan negeri-negeri kita.

Ini merupakan sebab datangnya hidayah Allah kepada kita. Mereka ditolong dengan sebab keimanan dan peperangan mereka, pengamalan mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, serta akhlak mereka yang tinggi.

2. Mendidik anak-anak agar berani, beramar ma’ruf nahi munkar, dan hendaknya mereka tidaklah takut melainkan hanya kepada Allah. Dan tidak boleh menakut-nakuti mereka dengan cerita-cerita bohong, horor serta menakuti mereka dengan gelap.

3. Menanamkan pada anak-anak dendam kesumat kepada Yahudi dan orang-orang zhalim. Pemuda-pemuda kita akan membebaskan Palestina dan Al-Quds ketika mereka kembali mempelajari Islam dan berjihad di jalan Allah dan mereka akan ditolong dengan seizin Allah.

4. Memberi kisah-kisah pendidikan Islam yang bermanfaat seperti serial kisah Al-Quran Al-Karim dan sirah nabawiyah serta tokoh-tokoh sahabat dan para pahlawan muslim seperti kitab:

- Asy-Syama’il Muhammadiyah wal Akhlaqun Nabawiyah dan Adab Al-Islamiyah
- Min Bada’il Qashash An-Nabawi Ash-Shahih

(Dinukil dari blog ulamasunnah.wordpress.com dari buku “Kaifa Nurabbi Auladana”, karya Asy Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu, halaman 56-57, Penerbit Al Ilmu Jogja, Muroja’ah: Al Ustadz Ali Basuki, Lc)


Tidak ada komentar: