Rabu, 26 November 2008

Untuk Anak Kita

Untuk Anak Kita

Ummi dan abi yang semoga Alloh merohmati kita selalu. Sudah sepantasnya kita menginginkan anak-anak kita mengalami kebahagian dalam hidup mereka. Tak lupa pila kita berikan pada buah hati kita pengajaran agama agar mereka kelak mendapat rohmat Alloh dan dilindungi Alloh sehingga dalam perjalanan hidup mereka dalam keadaan baik.
Terkadang pula kita berpikir apa yang terbaik yang akan kita berikan pada anak kita. Sekarang coblah kita renungkan sebuah wasiat dari seorang laki-laki yang Alloh karuniakan hikmah padanya, beliau bernama Luqman Al Hakim. Dalam surat Luqman ayat 13 dan14 Luqman berkata pada anaknya yang artinya,

" Wahai anakku janganlah engkau mempersekutukan Alloh. sesungguhnya mempersekutukan Alloh adalah benar-benar sebuah kedzoliman."

" Dan Kami (Alloh) perintahkan manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keaadan sangat payah dan menyapihnya dalam dua tahun. Maka bersyukurlah pada aku dan pada ibu bapakmu. sesungguhnya kepada-Ku-lah kalian kembali."

Lihatlah ummi dan abi apa yang Luqman ajarkan pada anaknya. Pertama kali beliau perintahkan anaknya dengan kelembutan agar mengesakan Alloh saja dan menjauhi kesyirikan. Barulah setelah
itu barulah berbakti kepada orangtunya terutama ibunya dan tidak pula lupa untuk selalu bersyukur kepada Alloh.
Demikianlah seharusnya kita mengajarkan kepada buah hati kita untuk mengenal Alloh dan mengajari mereka hak Alloh yaitu hanya Alloh yang palaing berhak disembah dan diibadahi. Baru setelah itu kita tuntun mereka agar mereka berbakti kepada kita selaku orangtuanya dan agar mereka selalu bersyukur atas nikmat yang Alloh limpahkan. Tidak lupa pula bahwa sebuah keteladanan adalah guru terbaik, maka marilah kita awali diri dulu, kita pelajari hak Alloh dan mari pula kita berbakti pada orangtua kita sehingga anak-anak kita akan mengikuti jejak kita. Insya Alloh.

Tidak ada komentar: